donderdag 11 april 2013

HOOGVLIEGERS


Als je er oude kranten en tijdschriften op naslaat dan wemelt het van de berichten over luchtverschijnselen die in de eeuwen vóór 1947, het begin van het 'vliegende schotel' tijdperk werden gemeld. In de gedigitaliseerde archieven van de Koninklijke Bibliotheek zijn er veel te vinden. In het Engelse taalgebied werden ze voortdurend gemeld in gespecialiseerde tijdschriften en oude kronieken. Op internet heeft een 'Mark' een blog vol oude berichten: http://beforetheywereufos.blogspot.nl/ 

Niet dat al die waarnemingen vallen in de categorie die we tegenwoordig UFO's noemen. Veel was waarschijnlijk ook toe te schrijven aan atmosferische verschijnselen, of bolbliksems. Maar soms zag men dingen die nader onderzoek zouden hebben gerechtvaardigd. Hier twee van zulke berichten uit de archieven van de KB. De eerste komt uit de Bredasche Courant van 7 febr 1837, en de tweede uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 mei 1857.  


 
 
In de 19de eeuw  en voor 1947 werd er nog niet gediscussieerd over wat er werd waargenomen. Soms kwamen er reacties van anderen die ook wat hadden gezien, of een incidentele wetenschapper legde uit welke planeten er op dat moment zo helder hadden geschenen. Maar na 1947, toen de Vliegende Schotelkoorts ook hier in Nederland toesloeg, wrongen 'deskundigen' zich in bochten om alles weg te verklaren waar ze geen zinnig antwoord op hadden, de sterrenwacht van Utrecht voorop.
De misvatting is dat wetenschappers alles weten. Ze weten maar weinig. En net als advocaten die precies weten hoe een misdrijf waarbij ze niet tegenwoordig waren zich heeft afgespeeld, zijn astronomen en andere leunstoeldeskundigen op wonderbaarlijke wijze in staat weg te verklaren wat ze zelf niet hebben gezien.
Zoals het 'definitieve' bericht hieronder, toen 'vliegende schotels' nog geen UFO's waren, maar veelvuldig werden gezien.
En afdoende verklaard, voor wie het wilde geloven. In dit geval speelde natuurlijk de Koude Oorlog een rol. Angst schept een slecht klimaat voor objectiviteit. Vandaar....

De Heereveensche Koerier  7-8 1952

Vliegende schotels zijn verschijnselen van statische electriciteit.
Opluchting in Amerika na verklaring van natuurkundigen

"Talrijke Amerikaanse dagbladen publiceerden gisteren in grote opmaak het bericht, dat de zogenaamde vliegende schotels toegeschreven moeten worden aan door statische electriciteit teweeg gebrachte verschijnselen, die zich op zeer grote hoogte afspelen. De gemiddelde Amerikaanse burger is ten zeerste opgelucht door deze verklaring voor het verschijnsel der vliegende schotels. Hij weet nu, dat er althans geen sprake is van geheime wapens van een mogelijke vijand. 
In de Amerikaanse bladen wordt gemeld, dat de natuurkundige Noel W. Scott een aantal proeven heeft genomen, die werden bijgewoond door de officieren van de technische legerdiensten.

Hierbij werd in een.gaskamer met constante druk lucht in steeds grotere hoeveelheden toegelaten. Vervolgens werd in de kamer een bepaalde lading statische elektriciteit aangevoerd, waarna de hoeveelheid ingebrachte lucht en de spanning werden verminderd. Hierna traden vreemde verschijnselen op, die overeenkomen met de beschrijvingen van de z.g. „vliegende schotels". Ooggetuigen van de proeven verklaren dat men dan in de gaskamers met constante druk oranje gekleurde ballonnen, omgeven door vlammende Saturnusringen ziet.
De Washington Star heeft op haar voorpagina een foto van het verloop van een dergelijke proef gepubliceerd. Men ziet hier tegen een zwarte achtergrond een vorm, die enigszins gelijkt op de „paddenstoel", welke na het ontploffen van een atoombom wordt waargenomen, omgeven door een reusachtige, lichtgevende ring. 
Deskundigen leggen er de nadruk op, dat de in de gaskamer met constante druk op het tijdstip der proefnemingen teweeg gebrachte toestand kan worden vergeleken met die in het betrekkelijke luchtledig, op een hoogte van 300.000 meter.
De Amerikaanse jagers zullen thans niet meer pogen de onder de naam „vliegende schotels" bekend zijnde verschijnselen te achterhalen. De natuurkundige Scott heeft namelijk uiteengezet dat, indien een vliegtuig op een dergelijke hoogte achter „vliegende schotels" zou aanjagen, de kans groot is dat de vreemde verschijnselen, tengevolge van de door het toestel veroorzaakte atmosferische storingen, zouden verdwijnen, voordat de jager in de buurt zou zijn."

Dit bericht werd door heel veel kranten in verschillende bewoordingen overgenomen. Zoals hierboven in het Vrije Volk van 7 augustus 1952.
Maar toen kwam er een professor die zijn verstand gebruikte in plaats van zijn vooroordeel, en ook dat werd ruim geplaatst. Toen kon dat allemaal nog in de Nederlandse pers. Hier een voorbeeld uit het Gereformeerd Gezinsblad van 12 augustus 1952.
Hoe die strijd is beslecht en of de geleerden elkaar in de haren zijn gevlogen zoals te doen gebruikelijk staat niet meer in de krant.
Intussen bleven ze vliegen....