zondag 12 mei 2013

WAT EEN JONGEN MOET LEREN


Uit: TWO WORLDS 1 aug 1890
 
Het Spiritualisme kent al sinds z'n aanvang de 'Lyceum Movement' , ingegeven door de geschriften van en in 1863 gesticht door Andrew Jackson Davis, een voorloper van het Spiritualisme zoals het in 1848 op de kaart werd gezet.

Eigenlijk was de Lyceum Movement een soort mengsel van de padvinderij en de Zondagsschool; kinderen leerden er sociale vaardigheden, manieren, en naar we mogen aannemen ook wat leuke dingen. Daarnaast werden ze getraind in een soort vraag en antwoordspel dat het meest doet denken aan de litanie die katholieke kinderen moesten opdreunen:
'Waartoe ben ik op aarde?' "Om God te dienen en hier en hiernamaals gelukkig te zijn."
Alleen Spiritualistische koters hadden het heel wat zwaarder; ze moesten afhankelijk van hun leeftijd enorme lijsten met 'waarheden' uit hun mouw kunnen schudden. Daar zou geen kind tegenwoordig meer voor te porren zijn, en dat is maar goed ook.

Maar kinderen van toen waren niet de kinderen van nu, zoals blijkt uit bovenstaande lijst van gedragsregels die volkomen willekeurig lijken gekozen te zijn. Een springt eruit: een baby een half uur vasthouden. Maar in de tijd van de grote gezinnen waar alle kinderen werden betrokken bij taken in het gezin was dat misschien niet zo gek. Dan kon moeder intussen de daaropvolgende spruit verluieren.

Van boven naar beneden: Een jongen moet leren rennen (moet je dat lĂ©ren??) zwemmen, houtsnijden, netjes zijn, eerlijk zijn, een vuur maken, punctueel zijn, boodschappen doen, hout in splinters hakken, zingen als hij kan, een knoop aannaaien, z'n hoed ophangen, z'n hoofd rechthouden, z'n leraar eerbiedigen, z'n moeder of zuster helpen, z'n moeders laarzen dicht knopen, z'n voeten vegen, hardop lezen als dat wordt gevraagd, een jongen die kleiner is helpen, aardig spreken tegen een oude dame, kleren op de goeie plaats opbergen, z'n hoed afdoen als hij het huis betreedt, z'n vingernagels schoonhouden,de baby uit de wieg halen en een half uur vasthouden, zo aardig tegen meisjes zijn dat ze zouden willen dat hij hun broer was,  de deur zachtjes sluiten, speciaal als er een zieke in huis is. 

Na die lijst volgt er een litanie die waarschijnlijk? gezongen werd. Hij is op rijm. Hier een paar regels....

Als je een taak te doen hebt, laat je dan ingefluisterd worden - Doe het!
Als je iets te zeggen hebt, echt, ja of nee - Zeg het!
En...Als je  een licht gegeven wordt om te zien hoe een kind van God hoort te zijn.. Zie het!
En tenslotte: of het leven leuk of vervelend is, er is een zoete en heldere boodschap die doordringt tot aller oren - Hoor het!
 
Want om die boodschap, daar gaat het natuurlijk allemaal om. De rest is bijzaak.