maandag 25 februari 2013

DE GEESTEN VAN DE AURORA BOREALIS


BANNER OF LIGHT Febr 1861

 
De Inuit van Alaska hebben een levende mythologie rond de Aurora Borealis, het Noorderlicht. Geen wonder, want het is een van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen, en de Inuit groeien er mee op.

De kleurige gordijnen van licht zijn in voortdurende beweging, en het is niet alleen een zichtbaar fenomeen, soms is het ook te horen.
De magnetische activiteit speelt zich niet altijd alleen in de lucht af; zo nu en dan daalt de Aurora naar de grond.

William Corliss, verzamelaar van onverklaarde fenomenen, noemt een aantal van zulke ongewone Aurora's in zijn catalogus "Remarkable Luminous Phenomena in Nature".
Vanzelfsprekend wil de conventionele wetenschap daar niet van horen, want de geaccepteerde paradigma's zijn betrouwbaarder dan de waarnemingen van mensen die generaties lang de Aurora boven hun hoofd hebben hangen.
En soms dus tot aan hun voeten.

Een waarnemer schrijft: stukjes lichtgevend materiaal dreven in de lucht en doofden na enkele seconden uit, en toen vormde zich een lichtgevend stuk dichtbij de grond dat snel omhoog rees en zich voegde bij het gordijn daarboven.
Zo ontstonden 'streamers' die van boven naar beneden en van onder naar boven gingen, zodat er een soort lichtende pilaren gevormd werden die steeds in beweging waren. Op de grond vormden zich witte lichtgevende stukken die langs de grond dreven.
Een ander bericht rept over stukken Aurora die zich afscheidden van de massa en als lichtende raketten naar de aarde schoten tot ze een meter of zo van de aarde waren.
Verschillende waarnemers getuigen van het zwiepende geluid dat de Aurora maakt.

In alle opzichten is het Noorderlicht een 'levend' fenomeen, en het is dan ook geen wonder dat de Inuit er het werk van geesten in zagen. Geesten die een balspel (de witte brokstukken die over de grond zweven?) met elkaar speelden waarbij ze niet gestoord moesten worden..want als de geesten van de aurora dicht bij de grond komen moet een mens op z'n hoede zijn.... 

Het stuk hierboven uit de Banner of Light uit 1861 is geschreven door D.J.Mandell, die zegt dat hij al sinds zijn jeugd gefascineerd is door hemelse verschijnselen. Hij heeft er een boek over geschreven, en daarin spreekt hij zijn overtuiging uit dat de Aurora een magnetisch fenomeen is, en dat "Spirits manage and control the superior and more systematic exhibitions of the kind."
Met andere woorden, Mandell is overtuigd van het spirituele karakter van de Aurora. Daarbij sluit hij niet alleen naadloos aan bij de overlevering van de Inuit, maar ook bij de wereldwijde overtuiging dat de elementen bevolkt zijn met Sylphen, Ondinen, Gnooms, Nymfen, Salamanders en hoe ze ook allemaal mogen heten.

De vroegere alchemisten waren ervan overtuigd, en de Theosofen beschreven eeuwen later de hiërarchie van hogere en lagere Elementalen, een wijsheid die ze uit India haalden.
Sommigen kunnen ze zien en zijn ermee in contact - onder elke naam die je wilt: elementalen, natuurgeesten, elfen, engelen, geesten of zelfs aliens.

Voor me ligt een wonderlijk boek van de 17de eeuwse mysticus en Kabbalist, de Comte de Gabalis.
Hij schrijft:

"De immense ruimte tussen Aarde en Hemel heeft bewoners, veel nobeler dan vogels en insecten. De lucht is vol met ontelbare volken, de zeeën herbergen andere wezens dan dolfijnen en walvissen, de diepten van de Aarde zijn niet alleen voor mollen en het element van het vuur, nobeler dan de andere drie, werd niet geschapen om zinloos en leeg te zijn." 

In het licht van de wereldwijde overtuiging dat onzichtbare wezens de elementen bevolken, wie zijn wij dan om dat te ontkennen?

Terug naar waar we vandaan kwamen: de heer Mandell en zijn verzuchtingen in Banner of Light: hij zegt gelukkig te zijn dat zijn bezielde theorieën niet alleen op afwijzing zijn gestuit, hoewel er Spiritualisten zijn die niets van zijn 'Sublime Truth' moeten hebben en hem in ander gezelschap belachelijk maken.

Tenslotte noemt hij nog het samenvallen van de Aurora met een regenboog halo rond de maan, en een kruis dat hij aan de hemel zag en waar hij bijzondere betekenis aan hecht, maar daar zal hij later graag op terugkomen.....
(Beide zijn verklaarbare en regelmatig voorkomende optische verschijnselen. Hoewel niet alles een wonder is blijven er nog genoeg over.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten