zaterdag 23 februari 2013

DE POPULATIE VAN DE HEL


Uit het Spiritualistische blad Two Worlds van 1890 een opmerkelijk stukje over een helse aangelegenheid.
 
Altijd apart als iemand zich uitslooft in het berekenen van totaal onvatbare veronderstellingen. Het lijkt me niet erg zinvol. Net zoiets als die man die berekende waarom engelen niet kunnen vliegen. Het valt dan maar te hopen dat engelen, en in dit geval hemel en hel, lezen wat deze kneuters hebben bedacht, zodat er tenminste veel geesten om kunnen lachen.

Ik vat de berekeningen van deze bijbelkenner samen:

De aarde heeft (in 1890) een populatie van ongeveer 1 miljard 300 miljoen zielen, waarvan 300 miljoen Christen zijn en de rest wat anders. Iedereen is onderhevig aan de erfzonde, waarvan, uiteraard, alleen de Christenen door Jezus gered zijn.
De Bijbelse chronologie zegt dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Tot aan Christus 4000 jaar, en helaas helaas, in die tijd werd geen enkele ziel gered.
Drie generaties, dat is 3000 miljoen zielen, sterven er in iedere eeuw.  Veertig eeuwen (tot aan Christus, volgt u het nog?)veroordeelden 120 duizend miljoen mensen tot het hellevuur, en voor zover we weten zijn ze daar nog steeds. En dat allemaal vanwege die ene appel, da's nog 's goddelijke liefde.
Maar enfin.

In de 1900 jaar na Christus zijn er nog eens 57 duizend miljoen mensen geweest die geleefd hebben en gestorven zijn. Als alle Christenen die ooit op aarde geleefd hebben gered zijn, dan zou hun aantal nog niet meer zijn dat 18 duizend miljoen.  Als we dat aantal aftrekken van het grote totaal van 177 duizend miljoen zielen, dan zijn er negenenvijftig duizend miljoen zielen die in de helse vuurputten verblijven, waar duivelen ze met hooivorken mores leren. In het ideale geval zouden er dus 18 duizend miljoen ontsnapt zijn aan de hitte. Maar, zegt de schrijver, dat is natuurlijk niet de hele werkelijkheid. Want luister: Niemand gelooft dat meer dan 10%  van de belijdende Christenen zal worden gered. Calvinisten zeggen dat het een kleine minderheid is die wordt uitverkoren.
Mijn idee: daar is Calvijn niet bij. 
Als dat zo is dan zitten er maar 18 honderd miljoen in de hemel, tegen een helpopulatie van 175 duizend miljoen. Ook zonder vuur zou het daar warm zijn. 

De redactie van Two Worlds voegt toe:  "We twijfelen er niet aan dat de meerderheid inderdaad in de Hel verblijft, zoals de Theologen die graag noemen. Maar in overweging nemend dat allen die de menselijke familie hebben gered van barbarisme, en dat daarin inbegrepen zijn alle geleerden en alle hervormers, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat we hopen bij die meerderheid te horen ook al betekent dat dat we naar de hel van de Theologen gaan. O zo.

Dit gelezen en overwogen hebbend, stel ik me voor dat het vuur van de hel het beste brandt op de zwarte toga's van Calvijn en de zijnen. Yak.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten