zaterdag 23 februari 2013

VAN WANNEER ZEGT U?


Ooit heb ik mezelf beloofd me niet op te winden over de politiek, in ieder geval niet op schrift, maar de heren politici maken dat niet makkelijk.
Ik zal niet opschrijven wat ik ze allemaal hardop toewens, iedereen die niet op de VVD stemt kan dat ook zo wel invullen.

 Dit stukje, uit LUCIFER, een in 1887 opgericht Theosofisch maandblad, tot 1891 onder redactie van H.P.Blavatsky, liegt er niet om. En omdat het zo perfect aansluit bij wat er in Den Haag, nu, 120 jaar later, wordt voorbereid, kan ik niet laten om het te plaatsen, als een postuum eerbetoon aan de strijders en lijders van toen, en een actueel protest tegen de wegwerppolitiek van de rijken in Nederland, en in ons prachtig godallemachtig verenigd Europa.
Jaja.

 In mei 1892 schreef Blavatsky dit:

 "Kabels en telefoons. kanalen en spoorwegen, meer en meer wordt de mensheid verbonden tot een 'Happy' familie, maar alleen om de egoïsten en de geslepenen te voorzien van alle middelen om zich te bevoordelen ten koste van de minder zelfzuchtigen en handigen. De 'upper ten' van wetenschap en weelde hebben Lucht en Aarde, Oceaan en Vuur aan hun willekeur en plezier onderworpen.  Onze eeuw is er een van vooruitgang, inderdaad een tijdperk van het meest triomfantelijke vertoon van menselijk genie. Maar wat heeft dit goeds van deze geweldige beschaving gedaan aan de miljoenen in de Europese achterbuurten, aan de legers van achtergeblevenen? Heeft iets van dat vertoon van technische vooruitgang meer comfort gegeven in de levens van de armen en behoeftigen? Is het niet zo dat ellende en honger nu honderd maal groter zijn dan in de tijd van de Druïden en Zoroaster?" 

Vervolgens vraagt Blavatsky zich retorisch af of al die nieuwe vindingen er soms zijn om de hongerige menigten te helpen, of alleen om de rijken met hun weldoorvoede lichamen het leven nog te veraangenamen? Geven al die elektrische wonderen de armen meer te eten?  Brengen de torens en bruggen, de wouden van fabrieken  en ateliers iets goeds aan het gewone volk, of scheppen ze alleen nog meer gelegenheid aan de rijken om hun armere broeders uit te buiten en voor zich te laten werken?   

Ik ben me bewust dat haar beschrijving van dikke 'bonusvangers' die in een restaurant per avond genoeg verteren om 25 families een dag te eten te geven, met onder het raam van het etablisement magere halfnaakte kindertjes die de geuren hongerig opsnuiven eerder past in een verhaal van Dickens dan in onze maatschappij, maar het gaat om het idee, en als binnenkort een derde van Nederland zijn maaltijd van de voedselbank betrekt en alle ouderen op hun 75ste van staatswege een pil krijgen om er 'ongedwongen' een eind aan te maken, dan zal ook het aantal bedelaars navenant toenemen.
Misschien komt er een chip om de verkochte ziel te vervangen.
Wat een bonus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten