maandag 18 februari 2013

DE MESSIAS KOMT!


  uit Two Worlds 16 oct 1891

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, is een van de weinige zinnen die ik van mijn school-Latijn heb overgehouden:
'De tijden veranderen, en wij veranderen met hen'.
Hoe waar dat ook in veel opzichten mag zijn, in andere is het grote onzin. Mensen blijven mensen, en ook al zijn onze oorlogen geavanceerder en vallen er nog meer slachtoffers dan vroeger, de achterliggende onmenselijkheid en agressie is niet anders geworden.
Om maar eens iets te noemen.
Ook de menselijke domheid en manipuleerbare goedgelovigheid mag zich verheugen in haar 'tijdloosheid' .
We hebben 2012 nog maar net achter de kiezen, of er worden al nieuwe data geprikt voor de langverwachte, en door sommigen gehoopte, ondergang en voor de 'rapture' van allen die zich in Gods uitverkiezing hebben aanbevolen.
In 1891 was dat blijkbaar net zo.

In het onderhavige stuk lezen we: 

"De Messias gekte verspreid zich als een epidemie, en breekt uit in nieuwe en onverwachte gebieden. Johannessen de Doper duiken op van het ene eind van het Westen (van Amerika) tot het andere, de komst van de Messias aankondigend, de destructie van de blanken, het herstel van macht en prestige van vroeger, de terugkeer van de bizons en ander wild naar de oude jachtgronden. "
De schrijver noemt nog een aantal locaties van gelovigen, en vertelt dat in Mexico onder de Azteken het geloof in de wederkomst van Montezuma ► en het herstel van het machtige rijk van vóór Cortèz sterk leeft. "In de ruines van hun tempels dansen ze, geen geesten dans, maar de een of andere vorm van Terpsichorische (Terpsichore =de muze van de dans) oefening die ze hopen vol te houden tot de Popocatapetl uitbarst en het hele land met lava bedekt, iedereen vernietigend behalve henzelf, om getuige te zijn van het nederdalen van Montezuma of een andere monarch die de wolken berijdt in een vurige strijdwagen."

Vervolgens wordt beschreven hoe vreselijk de zwarte bevolking van Amerika er aan toe is; aan alle kanten breekt de gekte uit, Messiassen floreren en komen in gekkenhuizen of in de gevangenis terecht. De negers van het continent zijn niet zo goed in wachten, de Messias is er al, en in vele onsmakelijke vormen, zegt de schrijver. Maar, voegt hij eraan toe, de waanzin is niet beperkt to Indianen, negers, Azteken. Ook de blanken zijn geïnfecteerd, en "Blanke Messiassen, maagden Maria, Maria Magdalena's, witte apostelen en profeten die zeggen van God afkomstig te zijn kan men vinden in Cincinnati, Chicago, Rockford en andere plaatsen. "

Wat een mooie tijd moet dat geweest zijn!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten